Nämnd   Överförmyndarnämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stefan Oesman (M) ordf
Inga Emtell (L) 1:e v.ordf
Eva Lindberg (S) 2:e v.ordf
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lisbeth Sämå (M) ersättare
Britt Engdahl (C) ersättare
Peter Ludwig (KD) ersättare
 
Uppdaterad 2022-06-28 07:05:32