Nämnd   Barn- och grundskolenämnden
2021-01-01 -- 2021-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Petter Norrthon (L) ordf
Anna Gillberg Gustavsson (M) 1:e v.ordf
Stefan Andersson (S) 2:e v.ordf
Lars Hagström (M) led
Gunilla Eldebro (M) led
Viktor Norén (M) led
Eric Gyllenberg (M) led
Katariina Treville (L) led
Benita Funke (C) led
Gunilla Törnkvist (KD) led
Angelica Andersson (SD) led
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl Henrik Svenson (M) ersättare
Stefan Flemström (M) ersättare
Arash Kashani (M) ersättare
Anna Lidvall Gräll (M) ersättare
Hans Ahlgren (L) ersättare
Ulla Lovcalic (L) ersättare
Mikael Elevant (C) ersättare
Eva von Wowern (KD) ersättare
Aksel Nordin (S) ersättare
Anita Börlin (S) ersättare
Klas Lund (SD) ersättare
Eva Pethrus (MP) insyn
 
Uppdaterad 2022-09-26 07:05:32