Nämnd   Barn- och grundskolenämnden
2019-01-01 -- 2019-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Camilla Ifvarsson (L) ordf
Anna Gillberg Gustavsson (M) 1:e v.ordf
Stefan Andersson (S) 2:e v.ordf
Lars Hagström (M) led
Gabriella Bergström (M) led
Gunilla Eldebro (M) led
Viktor Norén (M) led
Petter Norrthon (L) led
Benita Funke (C) led
Gunilla Törnkvist (KD) led
Angelica Andersson (SD) led
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl Henrik Svenson (M) ersättare
Eric Gyllenberg (M) ersättare
Stefan Flemström (M) ersättare
Arash Kashani (M) ersättare
Tove Skytt (L) ersättare
Katariina Treville (L) ersättare
Pietro Marchesi (C) ersättare
Eva von Wowern (KD) ersättare
Aksel Nordin (S) ersättare
Anita Börlin (S) ersättare
Klas Lund (SD) ersättare
Eva Pethrus (MP) insyn
 
Uppdaterad 2022-09-24 07:05:32