Nämnd   Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2016-01-01 -- 2016-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sofia Paulsson (M) ordf
Ulf Schyldt (L) 1:e v.ordf
Tomas Korpi (S) 2:e v.ordf
Veronica Duske (M) led
Viktor Norén (M) led
Minna Wittbom (L) led
Britt Engdahl (C) led
David Nilsson (KD) led
Bill Wiklund Öberg (MP) led
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karla Ramsbäck (M) ersättare
Sara Silfverskiöld (M) ersättare
Pietro Marchesi (M) ersättare
Johan Pohl (L) ersättare
Jacqueline Garefelt Sylwander (L) ersättare
Håkan Gunnarsson (C) ersättare
Vakant (kd) - (KD) ersättare FALSE
Eva Mattsson Franzén (S) ersättare
Amanda Pethrus (MP) ersättare FALSE
Pierre Lindström (SD) insyn
 
Uppdaterad 2022-09-24 07:05:32