Nämnd   Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sofia Paulsson (M) ordf
Ulf Schyldt (L) 1:e v.ordf
Lars-Göran Nilsson (S) 2:e v.ordf
Veronica Duske (M) led
Viktor Norén (M) led
Minna Wittbom (L) led
Britt Engdahl (C) led
David Nilsson (KD) led
Lisl Giertz (MP) led
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karla Ramsbäck (M) ersättare
Sara Silfverskiöld (M) ersättare
Pietro Marchesi (M) ersättare
Johan Pohl (L) ersättare
Jacqueline Garefelt Sylwander (L) ersättare
Håkan Gunnarsson (C) ersättare
Markus von Wowern Lindgren (KD) ersättare
Eva Mattsson Franzén (S) ersättare
Didi Shin (MP) ersättare
Monica Tedestam Berglöw (SD) insyn
 
Uppdaterad 2022-09-24 07:05:32