Parti   Kristdemokraterna
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (13)
Gunilla Törnkvist  ()
Christer Swaretz  ()
Johan Nilsson  ()
David Nilsson  ()
Bengt Nilsson  ()
Allan Nilsson  ()
Ragnar Lundgren  ()
Peter Ludwig  ()
Olof Kvernvik  ()
Tobias Karlström  ()
Inga Davisson  ()
Rut Casselbrant Ludwig  ()
Camilla Brodin  ()
 
Uppdaterad 2018-11-21 07:05:30