Parti   Kristdemokraterna
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (12)
Eva von Wowern  ()
Gunilla Törnkvist  ()
Robin Säker  ()
Christer Swaretz  ()
David Nilsson  ()
Bengt Nilsson  ()
Peter Ludwig  ()
Aleksander Krajisnik  ()
Tobias Karlström  ()
Inga Davisson  ()
Rut Casselbrant Ludwig  ()
Camilla Brodin  ()
 
Uppdaterad 2019-01-17 07:05:26