Förtroendevald   Elisabeth Anulf (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden 1:e v.ordf 2019-01-01 --
Valnämnden led 2015-01-01 -- 2018-12-31
Valnämnden led 2011-01-01 -- 2014-12-31
Valnämnden ers 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige ers 1994-11-01 -- 1998-10-31
 
Uppdaterad 2019-11-15 07:05:31