Förtroendevald   Ulf Schyldt (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   ulf.schyldt@gmail.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1:e v.ordf 2018-01-01 --
Valnämnden ordf 2015-11-23 --
 
Uppdaterad 2018-11-21 07:05:30