Förtroendevald   Ulf Schyldt (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   ulf.schyldt@gmail.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1:e v.ordf 2018-01-01 --
Kommunstyrelsen ers 2016-12-19 --
Kommunfullmäktige led 2016-03-08 --
Valnämnden ordf 2015-11-23 --
 
Uppdaterad 2018-09-23 07:05:29