Förtroendevald   Johan Pohl (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   johan.pohl@transit.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2018-01-01 --
Överförmyndarnämnden 1:e v.ordf 2015-01-01 --
 
Uppdaterad 2018-11-21 07:05:30