Förtroendevald   Viktoria Tomsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige ersättare 2021-10-19 --
Överförmyndarnämnden 2:e v.ordf 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2021-10-22 07:05:39