Nämnd   Socialnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johan Algernon (M) led
Ingvar Bjunö (L) led FALSE
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnar Råhlander (L) ersättare FALSE
Lotten Bergström (L) ersättare FALSE
Fredrik Persson (L) ersättare FALSE
Harry Mattsson (S) ersättare FALSE
Jan Rosenberg (M) ersättare
Birgitta Kaasik (M) ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57