Parti   Socialdemokraterna
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (20)
Victor Andersén  ()
Stefan Andersson  ()
Alf Bjälnes  (FALSE)
Janne Boman  ()
Annica Gryhed  ()
Camilla Henricsson Bajas  ()
Raj Joshi  ()
Tomas Korpi  ()
Magnus Kortell  ()
Eva Lindau  ()
Barbro Lindberg  ()
Michael Lundahl  ()
Agneta Lundahl Dahlström  ()
Gunilla Lundberg  ()
Eva Mattsson Franzén  ()
Nick Rejimand  ()
Rigmor Svaneberg  (FALSE)
Viktoria Tomson  ()
John van den Tempel  ()
Ghodsi Zolfagarbegi  ()
 
Uppdaterad 2017-10-22 07:06:03