Parti   Socialdemokraterna
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (21)
Victor Andersén  ()
Stefan Andersson  ()
Erland Arctaedius  ()
Alf Bjälnes  (FALSE)
Janne Boman  ()
Annica Gryhed  ()
Marie Hansson  ()
Camilla Henricsson Bajas  ()
Raj Joshi  ()
Tomas Korpi  ()
Magnus Kortell  ()
Eva Lindau  ()
Barbro Lindberg  ()
Agneta Lundahl Dahlström  ()
Gunilla Lundberg  ()
Eva Mattsson Franzén  ()
Nick Rejimand  ()
Rigmor Svaneberg  (FALSE)
Viktoria Tomson  ()
John van den Tempel  ()
Ghodsi Zolfagarbegi  ()
 
Uppdaterad 2017-12-16 07:05:28