Parti   Socialdemokraterna
Medlemmar med politiska uppdrag <<
Namn (23)
Victor Andersén  ()
Stefan Andersson  ()
Johan Blix  ()
Janne Boman  ()
Matts Forslund  ()
Viktoria Färm  ()
Annica Gryhed  ()
Camilla Henricsson Bajas  ()
Raj Joshi  ()
Tomas Korpi  ()
Magnus Kortell  ()
Eva Lindau  ()
Barbro Lindberg  ()
Michael Lundahl  ()
Agneta Lundahl Dahlström  ()
Gunilla Lundberg  ()
Eva Mattsson Franzén  ()
Nick Rejimand  ()
Björn Sterner  ()
Rigmor Svaneberg  (FALSE)
Viktoria Tomson  ()
John van den Tempel  ()
Ghodsi Zolfagarbegi  ()
 
Uppdaterad 2017-08-18 07:05:23