Förtroendevald   Amanda Pethrus (mp) <<
Adress   False Bild saknas
Co Adress  
Postadress   FALSE
Telefon bostad   False
Telefon arbete   False
Telefon mobil   False
Fax   False
E-post   True
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2018-01-01 --
 
Uppdaterad 2018-11-21 07:05:30