Nämnd   Kommunfullmäktige
2022-10-15 -- 2026-10-14 <<
Ordinarie ledamöter (61)
Namn Parti Uppdrag Ort
Mikael Jensen (M) ordf
Camilla Ifvarsson (L) 1:e v.ordf
Magnus Kortell (S) 2:e v. ordf
Erik Andersson (M) led
Birgitta Kaasik (M) led
Johan Algernon (M) led
Carl Henrik Svenson (M) led
Irene Svenonius (M) led
Anna Gillberg Gustavsson (M) led
Thomas Nilsonne (M) led
Patric Hamilton (M) led
Charlotte Törnstrand (M) led
Filippa Reinfeldt (M) led
Gunnar Göranson (M) led
Eva Strand (M) led
Stefan Oesman (M) led
Viktor Norén (M) led
John Granqvist (M) led
Jessica Jevrém (M) led
Arash Kashani (M) led
Lisbeth Sämå (M) led
Peter Carlström (M) led
Mats Källqvist (M) led
Rolf E Ericsson (M) led
Gustaf Reinfeldt (M) led
Solweig Ericsson Beckard (M) led
Anna Lidvall Gräll (M) led
Agneta Lundahl Dahlström (S) led
Camilla Henricsson Bajas (S) led
Sabihullah Ehsan (S) led
Barbro Lindberg (S) led
Elisabeth Johansson (S) led
Janne Boman (S) led
Diahann Joseph (S) led
Jan-Olof Hedbom (S) led
Eva Lindau (S) led
Elias Folkesson (S) led
Hans Ahlgren (L) led
Susan El Hark (L) led
Maria Bratt (L) led
Patrik Ferm (L) led
Petter Norrthon (L) led
Thomas Helleday (L) led
Mats Nordström (L) led
Elin Ekeroth (L) led
Annica Nordgren (C) led
Pietro Marchesi (C) led
Lena Kvarnström (C) led
Stefan Norell (C) led
Daniel Wemmergård (C) led
Thore Wiberg (SD) led
Steven Jörsäter (SD) led
Annelie Preve (SD) led
Angelica Andersson (SD) led
Klas Lund (SD) led
Eva von Wowern (KD) led
Christer Swaretz (KD) led
Robin Säker (KD) led
Louise Hammargren (KD) led
Eva Pethrus (MP) led
Annica Gryhed (MP) led
Ersättare (34)
Namn Parti Uppdrag Ort
Viktoria Eklöf (M) ersättare
Andreas Gillberg Gustavsson (M) ersättare
Sherine Dulski (M) ersättare
Birger Carlsson (M) ersättare
Christian Pundars (M) ersättare
Line Wennberg (M) ersättare
Gunilla Eldebro (M) ersättare
Eric Gyllenberg (M) ersättare
Peter Wölger (M) ersättare
Oskar Malmquist (M) ersättare
Gerhard Makowsky (M) ersättare
Mac Lennart Lindskog (M) ersättare
Marie Sjölund (M) ersättare
Ghodsi Zolfagarbegi (S) ersättare
Michael Lundahl (S) ersättare
Eva Lindberg (S) ersättare
Maria Hansson (S) ersättare
David Lenefors (S) ersättare
Ewa Björkman (S) ersättare
Anne-Marie Malmsten (L) ersättare
Lars Lindberg (L) ersättare
Elias Olsson (L) ersättare
Agneta Sjölin (L) ersättare
Ulla Lovcalic (L) ersättare
Pernilla Staaff (C) ersättare
Andreas Funke (C) ersättare
Fredrik Svarén (C) ersättare
Lena Ljungbäck (SD) ersättare
Peter Neretnieks (SD) ersättare
Robert Lorentzson (SD) ersättare
Camilla Brodin (KD) ersättare
Rut Casselbrant Ludwig (KD) ersättare
Amanda Pethrus (MP) ersättare
Anna Nordberg (MP) ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57