Förtroendevald   John van den Tempel (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   john.vandentempel@taby.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Lantmäterinämnden 2:e v.ordf 2023-01-01 --
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57