Nämnd   Lantmäterinämnden
2023-01-01 -- 2026-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Leif Odselius (L) ordf
Anna Lidvall Gräll (M) 1:e v.ordf
John van den Tempel (S) 2:e v.ordf
Stefan Wångstedt (C) led
Inga Davisson (KD) led
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Birger Carlsson (M) ersättare
Gunilla Partenius Olsson (L) ersättare
Mikael Elevant (C) ersättare
Widich Ferlander (KD) ersättare
Barbro Lindberg (S) ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57