Förtroendevald   Gunnel Allard (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Socialnämnden 1:e v.ordf 2018-01-01 --
Kommunstyrelsen ers 2016-11-28 --
 
Uppdaterad 2018-06-17 07:05:30