Förtroendevald   Nick Rejimand (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden 2:e v.ordf 2019-01-01 -- 2019-04-23
Kommunfullmäktige 2:e v.ordf 2018-10-15 -- 2019-04-23
Socialnämnden ers 2018-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnden ers 2018-01-01 -- 2018-01-01
Socialnämnden ers 2017-01-01 -- 2017-12-31
 
Uppdaterad 2020-01-18 07:05:34