Nämnd   Lantmäterinämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Fjelkestam (L) ordf
Vakant (m) - (M) 1:e v.ordf FALSE
John van den Tempel (S) 2:e v.ordf
Stefan Wångstedt (C) led
Inga Davisson (KD) led
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Birger Carlsson (M) ersättare
Leif Odselius (L) ersättare
Lars Beck (C) ersättare
Widich Ferlander (KD) ersättare
Terese Raymond (S) ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57