Nämnd   Lantmäterinämnden
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Fjelkestam (L) ordf
Mikael Jensen (M) 1:e v.ordf
John van den Tempel (S) 2:e v.ordf
Stefan Wångstedt (C) led
Inga Davisson (KD) led
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Birger Carlsson (M) ersättare
Leif Odselius (L) ersättare
Lars Beck (C) ersättare
Widich Ferlander (-) ersättare
Terese Raymond (S) ersättare
 
Uppdaterad 2022-07-06 07:05:31