Nämnd   Valnämnden
2023-01-01 -- 2026-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulf Schyldt (L) ordf
Andreas Funke (C) 1:e v.ordf
Alf Bjälnes (S) 2:e v.ordf
Eva Lohman (M) led
Peter Ludwig (KD) led
Klas Lund (SD) led
Niclas Evén (MP) led
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vivi-Anne Lindstammer (M) ersättare
Esbjörn Nyström (L) ersättare
Stefan Wångstedt (C) ersättare
Ragnar Lundgren (KD) ersättare
Michael Lundahl (S) ersättare
Mikael Lund (SD) ersättare
Jalal Ahmadi (MP) ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57