Nämnd   Barn- och grundskolenämnden
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Claes Gillberg (M) ordf
Johan Algernon (M) v.ordf
Ghodsi Zolfagarbegi (S) led
Lars Grå Johannessen (L) led FALSE
Kerstin Evensen (M) led FALSE
Lars Hagström (M) led
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Fredrik Schulte (M) ersättare
Hans von Schmalensee (M) ersättare FALSE
Eva Pethrus (MP) ersättare
Åsa Brattlund (S) ersättare FALSE
Sven-Olof Stark (M) ersättare FALSE
Lars Tunberg (L) ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57