Nämnd   Valnämnden
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ulf Schyldt (L) ordf
Göran Söderlund (M) 1:e v.ordf
Vakant (S) (S) 2:e v.ordf
Lars Hagström (M) led
Elisabeth Anulf (M) led
Görel Hergin Rogberg (L) led
Urban Thornberg (C) led
Ragnar Lundgren (KD) led
Niclas Evén (MP) led
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jessica Jevrém (M) ersättare
Vivi-Anne Lindstammer (M) ersättare
Jörgen Appelgren (M) ersättare
Jan Anderstedt (L) ersättare
Sandra Barouta Elvin (L) ersättare
Andreas Funke (C) ersättare
Inga Davisson (KD) ersättare
Paulina Orrego (S) ersättare
Bill Wiklund Öberg (MP) ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57