Förtroendevald   Rigmor Svaneberg (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Lantmäterinämnden ersättare 2019-01-01 -- 2019-12-18
Kommunfullmäktige ersättare 2018-11-29 -- 2019-12-18
Lantmäterinämnden 2:e v.ordf 2017-11-06 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2016-10-25 -- 2018-10-14
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57