Nämnd   Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
2018-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sofia Paulsson (M) ordf
Ulf Schyldt (L) 1:e v.ordf
Tomas Korpi (S) 2:e v.ordf
Veronica Duske (M) led
Viktor Norén (M) led
Minna Wittbom (L) led
Britt Engdahl (C) led
David Nilsson (KD) led
Bill Wiklund Öberg (MP) led
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag Ort
Björn Ohlsson (M) ersättare
Lisbeth Sämå (M) ersättare
Sherine Dulski (M) ersättare
Johan Pohl (L) ersättare
Josefine Friman (L) ersättare
Håkan Gunnarsson (C) ersättare
Olof Kvernvik (KD) ersättare
Eva Mattsson Franzén (S) ersättare
Amanda Pethrus (MP) ersättare
Alexei Chikish (SD) insyn
 
Uppdaterad 2023-09-25 07:05:40