Nämnd   Socialnämnden
2023-06-01 -- 2023-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Birgitta Kaasik (M) ordf
Susan El Hark (L) 1:e v.ordf
Jan-Olof Hedbom (S) 2:e v.ordf
Eva Strand (M) led
Maria Dahlin (M) led
Peter Wölger (M) led
Kajsa Råhlander (L) led
Lena Kvarnström (C) led
Rut Casselbrant Ludwig (KD) led
Diahann Joseph (S) led
Lars Magnusson (SD) led
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Solweig Ericsson Beckard (M) ersättare
Christian Pundars (M) ersättare
John Granqvist (M) ersättare
Vakant (m) - (M) ersättare FALSE
Elin Ekeroth (L) ersättare
Gun-Britt Wattenström (L) ersättare FALSE
Andreas Funke (C) ersättare
Widich Ferlander (KD) ersättare
Alf Bjälnes (S) ersättare
Ghodsi Zolfagarbegi (S) ersättare
Katarina Lindstein (SD) ersättare FALSE
Amanda Pethrus (MP) insyn
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57