Förtroendevald   Britt Engdahl (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   britt.engdahl@gmail.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Överförmyndarnämnden ers 2019-01-01 --
Barn- och grundskolenämnden ers 2018-01-01 -- 2018-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden led 2018-01-01 -- 2018-12-31
Barn- och grundskolenämnden ers 2017-01-01 -- 2017-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden led 2017-01-01 -- 2017-12-31
Barn- och grundskolenämnden ers 2016-01-01 -- 2016-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden led 2016-01-01 -- 2016-12-31
Barn- och grundskolenämnden ers 2015-01-01 -- 2015-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden led 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige ers 2014-10-15 -- 2018-10-14
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2014-01-01 -- 2014-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2014-01-01 -- 2014-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2013-01-01 -- 2013-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2012-01-01 -- 2012-12-31
Barn- och grundskolenämnden ers 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige ers 2006-11-01 -- 2010-10-31
 
Uppdaterad 2019-09-21 07:05:34