Förtroendevald   Johan Pohl (l) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2018-01-01 -- 2018-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2017-01-01 -- 2017-12-31
Kommunfullmäktige led 2016-10-25 -- 2018-10-14
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2016-01-01 -- 2016-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2015-01-01 -- 2015-12-31
Överförmyndarnämnden 1:e v.ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige ers 2014-10-15 -- 2016-10-25
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2014-01-01 -- 2014-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2014-01-01 -- 2014-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2013-01-01 -- 2013-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ers 2012-01-01 -- 2012-12-31
Kommunfullmäktige led 2010-11-01 -- 2014-10-14
 
Uppdaterad 2020-01-18 07:05:34