Förtroendevald   Andreas Funke (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   andreas.funke@taby.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden 1:e v.ordf 2023-01-01 --
Kommunfullmäktige ersättare 2022-10-15 --
Socialnämnden ersättare 2023-06-01 -- 2023-12-31
Socialnämnden ersättare 2023-01-01 -- 2023-05-31
Valnämnden ersättare 2018-04-23 -- 2018-12-31
Valnämnden led 2019-01-01 -- 2022-12-31
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57