Förtroendevald   Björn Ohlsson (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 -- 2020-04-20
Socialnämnden led 2020-01-01 -- 2020-04-21
Socialnämnden led 2019-01-01 -- 2019-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ersättare 2018-01-01 -- 2018-12-31
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ersättare 2017-09-04 -- 2017-12-31
Lantmäterinämnden ersättare 2019-01-01 -- 2019-11-25
 
Uppdaterad 2020-05-25 07:05:33