Förtroendevald   Susan El Hark (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   susan.elhark@taby.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Socialnämnden 1:e v.ordf 2020-01-01 --
Socialnämnden 1:e v.ordf 2019-01-01 -- 2019-12-31
Kommunstyrelsen ers 2018-11-06 --
Kommunfullmäktige led 2018-10-15 --
Socialnämnden 1:e v.ordf 2018-10-01 -- 2018-12-31
Socialnämnden led 2017-01-01 -- 2017-12-31
Socialnämnden led 2016-03-21 -- 2016-12-31
Socialnämnden ers 2016-01-01 -- 2016-03-21
Socialnämnden ers 2015-01-01 -- 2015-12-31
 
Uppdaterad 2020-01-18 07:05:34