Förtroendevald   Ghodsi Zolfagarbegi (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Socialnämnden ersättare 2023-06-01 -- 2023-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2022-10-15 --
Kommunfullmäktige ersättare 2018-10-15 -- 2018-10-15
Socialnämnden 2:e v.ordf 2018-01-01 -- 2018-11-26
Kommunfullmäktige led 2017-11-15 -- 2018-10-14
Socialnämnden 2:e v.ordf 2017-01-01 -- 2017-12-31
Socialnämnden 2:e v.ordf 2016-11-28 -- 2016-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2016-04-05 -- 2017-11-15
Socialnämnden ersättare 2016-01-01 -- 2016-11-28
Socialnämnden ersättare 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunstyrelsen ersättare 2014-11-24 -- 2016-11-28
Socialnämnden ersättare 2014-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnden ersättare 2013-01-01 -- 2013-12-31
Socialnämnden ersättare 2012-01-01 -- 2012-12-31
Socialnämnden ersättare 2011-01-01 -- 2011-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2001-02-22 -- 2002-10-17
Barn- och grundskolenämnden led 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57