Förtroendevald   Eva von Wowern (kd) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   eva.vonwowernahlstrand@taby.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gymnasie- och näringslivsnämnd ordf 2023-01-01 -- 2023-12-31
Kommunstyrelsen led 2022-11-07 --
Kommunfullmäktige led 2022-10-15 --
Gymnasie- och näringslivsnämnd ordf 2022-01-01 -- 2022-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2021-01-01 -- 2021-12-31
Gymnasie- och näringslivsnämnd ordf 2021-01-01 -- 2021-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2020-06-30 -- 2022-10-14
Gymnasie- och näringslivsnämnd ordf 2020-04-21 -- 2020-12-31
Kommunstyrelsen led 2020-04-21 -- 2022-11-07
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2020-01-01 -- 2020-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2019-01-01 -- 2019-12-31
Barn- och grundskolenämnden led 2018-11-05 -- 2018-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2018-01-01 -- 2018-02-12
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2017-01-01 -- 2017-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2016-03-21 -- 2016-12-31
Socialnämnden ersättare 2016-01-01 -- 2016-03-21
Socialnämnden ersättare 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-14
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2014-01-01 -- 2014-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2013-01-01 -- 2013-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2012-01-01 -- 2012-12-31
Barn- och grundskolenämnden ersättare 2011-01-01 -- 2011-12-31
Socialnämnden ersättare 2008-09-29 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2024-02-19 07:05:57